Công Ty Cổ Phần Sách Toàn Cầu

Công Ty Cổ Phần Sách Toàn Cầu

Xuất bản & phát hành sỉ - lẻ các loại sách phục vụ trong ngành giáo dục.

Chuyên cung cấp các thể loại sách nghiên cứu, quản lý, phương pháp giảng dạy trong ngành giáo dục của các nước có nền giáo dục tiên tiến (mua bản quyền, dịch thuật... )

Liên kết xuất bản & phát hành các loại sách tham khảo từ mẫu giáo đến đại học.

Phát hành các thể loại sách khác: Văn bản pháp luật, xây dựng, tài chính, kế toán, ngân hàng, y tế, sách truyện...