IPM

IPM

Công ty Cổ phần Xuất bản và Truyền thông IPM là một trong các đơn vị tiên phong trong việc tìm kiếm, khai thác và mua bản quyền sách nước ngoài để xuất bản tại thị trường Việt Nam.

Địa chỉ: 212A3 Lò Đúc, Hà Nội

Điện thoại: +84 913 59 2288

Website: http://ipm.vn