NXB Trẻ

NXB Trẻ

Nhà xuất bản Trẻ xuất bản sách và văn hóa phẩm các loại, phục vụ chủ yếu cho thanh niên, thiếu nhi, tổ chức Đoàn các cấp của thành phố, đồng thời phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước.

Xuất bản phẩm chủ yếu của NXB Trẻ là:

- Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về thanh niên và thiếu nhi
- Sách kiến thức phổ thông về khoa học – công nghệ, kinh tế
- Sách thiếu niên, nhi đồng; sách văn hóa – xã hội, nghệ thuật; văn học
- Từ điển các loại (trừ từ điển chuyên ngành); sách tham khảo cho học sinh các bậc học phổ thông
- Sách kinh tế, sách doanh nhân, kỹ năng sống và truyện tiểu thuyết hay, nổi tiếng.
- Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà Xuất bản Trẻ.

Các tựa sách nổi tiếng của NXB Trẻ ở thể loại văn học, sách kinh doanh như: Ngồi Khóc Trên Cây, Ngày Xưa Có Một Con Bò, Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ, Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình ...